Zásady ochrany osobných údajov

VŠEOBECNÉ


RB UK Commercial Limited a jej pridružené spoločnosti („Reckitt Benckiser“) rešpektujú súkromie každého jednotlivca, ktorý navštívi naše lokality alebo zareaguje na naše interaktívne reklamy a iné komunikácie. Tieto zásady ochrany osobných údajov uvádzajú informácie, ktoré spoločnosť Reckitt Benckiser bude zhromažďovať a ako bude tieto informácie používať. Tieto zásady vás tiež budú informovať o tom, čo robiť, keď nechcete, aby sa vaše osobné údaje zhromažďovali alebo zdieľali, keď navštívite lokality spoločnosti Reckitt Benckiser alebo zareagujete na naše reklamy a iné komunikácie.

Tieto zásady môžeme upravovať, a preto by ste mali túto stránku pravidelne navštevovať, aby ste sa uistili, že ste si prečítali a súhlasíte s našimi najnovšími zásadami.

OSOBNÉ IDENTIFIKOVATEĽNÉ INFORMÁCIE

Spoločnosť Reckitt Benckiser nebude o vás zhromažďovať žiadne osobné identifikovateľné informácie (to znamená vaše meno, adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu), ak nám ich neposkytnete dobrovoľne.
Keď nám poskytnete osobné identifikovateľné informácie, môžeme sa vás opýtať, či chcete od nás prijímať budúcu komunikáciu, ako sú bulletiny, e-maily alebo iné informácie. Ak si budete priať, môžete sa rozhodnúť túto komunikáciu neprijímať.

Ak si neprajete, aby sme zhromažďovali vaše osobné identifikovateľné informácie, neodovzdávajte nám ich. Ak ste tieto informácie už odovzdali a chcete ich odstrániť z našich záznamov, navštívte stránku „Kontaktujte nás“ na webovej lokalite značky.

Osobné informácie zhromaždené na lokalite sa môžu uložiť alebo spracovať v krajine vášho bydliska alebo ktorejkoľvek inej krajine, v ktorej má spoločnosť Reckitt Benckiser, jej subdodávatelia alebo zástupcovia, prevádzky, a používaním tejto lokality súhlasíte s akýmkoľvek prenosom údajov mimo krajiny svojho bydliska. Spoločnosť Reckitt Benckiser zabezpečí, že ak sa informácie prenášajú mimo krajiny vášho bydliska, bude sa s nimi zaobchádzať v súlade s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov.

Okrem poskytovania požadovaných služieb alebo informácií sa vaše osobné identifikovateľné informácie môžu tiež použiť na sledovanie spôsobu, akým používate našu lokalitu a naše produkty. Vami poskytnuté informácie môžeme tiež kombinovať s informáciami, ktoré zhromažďujeme samostatne, vrátane informácií, ktoré ste poskytli iným organizáciám (so súhlasom, že sa môžu zdieľať), ako aj s verejnými informáciami. Všetky tieto informácie nám pomáhajú napríklad lepšie navrhovať naše produkty, webové lokality a reklamy. Aby sme to mohli urobiť, môžeme vaše informácie zdieľať so spoločnosťami, ktoré pre nás pracujú. Tieto spoločnosti súhlasili, že vaše informácie použijú len spôsobom, akým im povieme, a majú zavedené postupy na ochranu informácií.

Ak budeme vaše informácie zdieľať inou spoločnosťou, než je uvedené vyššie, a nedali ste nám k tomu súhlas, budeme vás najskôr kontaktovať a dáme vám možnosť odstrániť svoje informácie z našej databázy.
Vaše osobné informácie budeme uchovávať primeranú dobu alebo tak dlho, ako vyžaduje zákon.

DETI

Spoločnosť Reckitt Benckiser nemá v úmysle zhromažďovať žiadne osobné identifikovateľné informácie (t.j. meno, adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu) od osôb mladších ako trinásť rokov. V prípade potreby bude spoločnosť Reckitt Benckiser deti informovať o tom, aby neodovzdávali takéto informácie. Ak nám dieťa poskytlo osobné identifikovateľné informácie a rodič alebo opatrovník tohto dieťaťa chce odstrániť tieto informácie z našich záznamov, mal by navštíviť stránku „Kontaktujte nás“ na webovej lokalite značky.


NEOSOBNÉ IDENTIFIKOVATEĽNÉ INFORMÁCIE, KTORÉ SA ZHROMAŽĎUJÚ AUTOMATICKY

V niektorých prípadoch môžeme o vás zhromažďovať informácie, ktoré nie sú osobne identifikovateľné. Príklady tohto typu informácií zahŕňajú typ internetového prehliadača, ktorý používate, typ počítačového operačného systému, ktorý používate, a názov domény lokality, z ktorej ste sa prešli na našu lokalitu alebo reklamu. Tieto informácie používame na účely lepšieho porozumenia záujmom zákazníka a zlepšenia nášho podnikania a lokalít.

INFORMÁCIE, KTORÉ MÔŽEME AUTOMATICKY UMIESTNIŤ NA VÁŠ PEVNÝ DISK

Keď si prezeráte jednu z našich lokalít alebo reklám, môžeme na váš počítač uložiť určité informácie. Tieto informácie môžu mať napríklad formu súboru „cookie“ alebo podobného súboru, ktorý nám umožní prispôsobiť lokalitu alebo reklamu tak, aby lepšie vyhovovala vašim záujmom a preferenciám. Väčšina internetových prehliadačov vám umožňuje odstrániť súbory cookie z vášho pevného disku, blokovať všetky súbory cookie alebo pred uložením súboru cookie zobraziť výstrahu. Ak sa chcete dozvedieť viac o týchto funkciách, pozrite si pokyny alebo pomocníka vášho prehliadača. Upozorňujeme, že blokovanie súborov cookie vám môže brániť v plnom využití našej lokality.

NA KOHO SA OBRÁTIŤ

Ak ste odovzdali osobné identifikovateľné informácie prostredníctvom lokality Reckitt Benckiser, interaktívnej reklamy alebo inej komunikácie, a chcete tieto informácie odstrániť z našich záznamov, navštívte stránku „Kontaktujte nás“ na webovej lokalite značky.

Zásady ochrany osobných údajov sú platné od 1. apríla 2014
2015 RB UK Commercial Limited. Všetky práva vyhradené.