Vyhlásenie K Súčasné Situácii Covid-19

AKTUALIZOVANÉ VYHLÁSENIE

 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Európska lieková agentúra (EMA) i Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) aktualizujú odporúčanie potvrdzujúce, že neexistujú žiadne vedecké dôkazy proti užívaniu ibuprofénu pri liečbe symptómov COVID-19.

Spoločnosť Reckitt Benckiser (RB), výrobca Nurofen, si je vedomá pokračujúceho šírenia protichodných informácií, ktoré sa týkajú užívania nesteroidných protizápalových liekov, vrátane ibuprofénu, na zmiernenie symptómov COVID-19.

Na základe všetkých dostupných informácií, v súčasnosti neexistujú žiadne preukázané vedecké dôkazy, ktoré by dokazovali spojitosť medzi užívaním ibuprofénu podľa OTC dávkovania (odporúčanie pre voľnopredajné lieky) a zhoršením COVID-19.

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) potvrdila v nasledujúcom tweete (https://twitter.com/WHO/status/1240409220916432899), že na základe momentálne dostupných informácií:

· WHO nie je proti užívaniu ibuprofénu

· WHO konzultuje s lekármi liečiacimi pacientov s COVID-19. WHO si nie je vedomá správ o akýchkoľvek negatívnych účinkoch ibuprofénu, ktoré presahujú zvyčajné známe nežiaduce účinky, s výnimkou obmedzení užívania pre určité skupiny pacientov.

Toto nadväzuje na usmernenie Európskej agentúry pre lieky (EMA), že „v súčasnosti neexistuje žiadny vedecký dôkaz, ktorý by preukázal súvislosť medzi ibuprofénom a zhoršením COVID-19“. Úplné vyhlásenie EMA je k dispozícii tu (https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-gives-advice-use-non-steroidal-anti-inflammatories-covid-19), a obsahuje tieto body:

· Pri začatí liečby horúčky alebo bolesti u COVID-19 by pacienti a zdravotnícki pracovníci mali zvážiť všetky dostupné možnosti liečby vrátane paracetamolu a ibuprofénu.

· V súlade s národnými liečebnými usmerneniami EÚ môžu pacienti a zdravotnícki pracovníci naďalej užívať ibuprofén podľa schválených informácií o lieku.

· Na základe vyššie uvedeného v súčasnosti nie je dôvod na prerušenie liečby u pacientov užívajúcich ibuprofén. Táto informácia je obzvlášť dôležitá pre pacientov užívajúcich ibuprofén alebo iné nesteroidné protizápalové lieky na liečbu chronických chorôb.

Vhodné užívanie ibuprofénu aj paracetamolu je stále odporúčané aj Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL). „Použitie ibuprofénu podľa schválenej písomnej informácie pre používateľa predstavuje účinnú a bezpečnú liečbu horúčky a bolesti.“ uvádza vo svojej tlačovej správe ŠÚKL. (https://www.sukl.sk/hlavna-stranka/slovenska-verzia/media/tlacove-spravy/stanovisko-statneho-ustavu-pre-kontrolu-lieciv-k-uzivaniu-liekov-s-obsahom-ibuprofenu-v-suvislosti-s-covid-19?page_id=5307)

Bezpečnosť pacientov je naša najvyššia priorita. Ibuprofén je etablovaný liek bezpečne užívaný v samoliečbe na zníženie horúčky a tlmenie bolesti, vrátane vírusových ochorení, a to už viac ako 30 rokov. Rovnako ako v prípade každého liečivého prípravku pripomíname pacientom a ich ošetrovateľom, aby si pozorne prečítali a dodržiavali pokyny uvedené v príbalovom letáku. V prípade akýchkoľvek otázok sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom. Ako zodpovedná spoločnosť, riadiaca sa vedeckými poznatkami a dôkazmi, spolupracujeme s príslušnými zdravotníckymi orgánmi. Aj naďalej zostávame zaviazaní poskytovať ďalšie informácie a pokyny nevyhnutné pre bezpečné užívanie našich prípravkov, pokiaľ to bude potrebné.

19.3.2020