Čo je bolesť?

V celom tele dieťaťa sú milióny nervových vlákien, z ktorých niektoré sú ukončené receptormi bolesti nazývanými nociceptory. Tieto nervové vlákna neustále hovoria mozgu dieťaťa, čo sa deje v jeho tele a jeho prostredí.

Keď je vaše dieťa choré alebo zranené, nociceptory detekujú poškodenie tkaniva a prenášajú signály bolesti do miechy a do mozgu.

Tkanivá v mieste zranenia súčasne uvoľňujú chemikálie nazývané prostaglandíny. Keď sa prostaglandíny uvoľnia v mieste zranenia, spôsobia veľkú citlivosť susedných nervov na bolesť a zosilnia tieto signály bolesti.

Bolesť spôsobená poškodením telesných tkanív sa niekedy označuje ako nociceptívna bolesť. Spýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika, ak potrebujete informácie o iných druhoch bolesti.

Prečo deti cítia bolesť?

Bolesť je spôsob, ako nám telo hovorí, že niečo niekde potrebuje nejakú pozornosť.

Ak si vaše dieťa napríklad vytkne členok, bolesť mu povie, že si niečo poranilo, a je potrebné tomu venovať pozornosť. Potom vás môže upozorniť.

Prečo niektoré deti cítia bolesť viac ako ostatné?

Každý človek má svoju vlastnú individuálnu toleranciu na bolesť. Niektoré deti (a mnoho dospelých) majú veľmi vysoké prahy bolesti, zatiaľ čo iné nie.

Jedným z dôvodov je vnímanie. Mozog funguje asociáciou, takže ak malo dieťa v minulosti obzvlášť bolestivú skúsenosť, môže jeho mozog spojiť akúkoľvek budúcu bolesť s touto skúsenosťou. Výsledkom môže byť, že bude ťažšie vyrovnať sa s novou bolesťou.

Prahové hodnoty bolesti sú tiež ovplyvnené emóciami. Ak sa vaše dieťa cíti znepokojené, jeho prahová hodnota môže byť nižšia. Naopak, silné emócie, ako je vzrušenie alebo strach, môžu dočasne zabrániť vášmu dieťaťu cítiť bolesť. 

Ako spoznám, že je moje dieťa choré?

Kým bude vaše dieťa vedieť rozprávať, môže byť ťažké presne zistiť, prečo je rozrušené. Má bolesti alebo diskomfort? Alebo je to niečo iné?

Tu sú niektoré z príznakov choroby, na ktoré je potrebné dávať pozor u vášho dieťaťa alebo batoľaťa.

Váš novorodenec alebo batoľa môžu byť choré, ak:

 • Jeho plač znie inak, než obvykle;
 • Je podráždené;
 • Nechce jesť;
 • Zvracia;
 • Má častú hnačku;
 • Vyzerá začervenané, pri dotyku sa zdá byť horúce;
 • Má teplotu nad 38 °C;
 • Je bledé;
 • Dýcha hlasno a má chrapľavý kašeľ;
 • Je nezvyčajne tiché;
 • Je ospalé.

Ak máte akékoľvek obavy, obráťte sa na svojho lekára, alebo ak ide o lekársku pohotovosť, volajte na číslo 155.

Ak príznaky u vášho dieťaťa pretrvávajú, vždy sa pre určenie diagnózy obráťte na svojho lekára a požiadajte ho o radu.