Odpovede na tieto otázky poskytuje tzv. „terapeutické okno“ každého lieku. To je rozsah dávok, v ktorých je liečivo účinné a relatívne bez vedľajších účinkov.

Prečo by ste mali dodržiavať pokyny k dávkovaniu?

Pomer účinnosti a vedľajších účinkov poskytuje základ pre odporúčanú dávku daného lieku. Môžu existovať aj rôzne dávky potrebné pre starších ľudí alebo pre deti. Závažnejšie poruchy môžu vyžadovať vyššiu dávku rovnakého lieku. Napríklad na liečbu reumatoidnej artritídy môže byť potrebné väčšie množstvo lieku proti bolesti, než je nutné na liečbu tenznej bolesti hlavy.

Okrem toho sa väčšina liekov tiež odporúča užívať po obmedzenú dobu. Pri bolestiach hlavy sa odporúča požiadať o radu lekára, pokiaľ potrebujete užívať lieky proti bolesti dlhšie než 10 dní nepretržite.

Rovnako je tiež dôležité, aby ste liek užívali dostatočne často, pokiaľ je to možné. Pravidelne vynechané dávky môžu v niektorých prípadoch znamenať, že sa v tele hromadí nedostatočné množstvo liečiva, ktoré potom nemusí priniesť úplný priaznivý účinok. Pokiaľ je prípravok určený na užívanie štyrikrát denne znamená to, že doba pôsobenia lieku v krvi je pravdepodobne pomerne krátka. Pri užívaní väčšieho množstva lieku dvakrát denne je nepravdepodobné, že prinesie požadovaný trvalý liečivý účinok.

Čo robiť, keď užijete príliš veľké množstvo lieku?

Navrhujeme viacero opatrení, ktoré pomáhajú predchádzať mylnému predávkovaniu alebo chybám pri užívaní liečivého prípravku:

  • Vždy si starostlivo prečítajte leták produktu a všetky lieky užívajte iba podľa pokynov. Uchovávajte všetky lieky v pôvodnom obale, zamknuté na bezpečnom mieste a mimo dosahu a dohľadu detí.
  • Pri užívaní liekov akéhokoľvek druhu buďte opatrný. Či už vám lekár predpísal lieky alebo užívate voľnopredajné lieky, vždy dôkladne dodržiavajte pokyny. Nikdy sa o lieky nedeľte s ostatnými ani nepoužívajte lieky, ktoré sú vhodné pre iné ochorenia alebo stav. Pokiaľ si všimnete akékoľvek nežiaduce účinky, navštívte praktického lekára alebo sa poraďte s lekárnikom.
  • Nenechávajte si doma nadbytočné množstvo liekov. Pokiaľ ich už nepotrebujete, vráťte ich do lekárne.
  • O predchádzajúcom predávkovaní vždy informujte svojho lekára alebo iného zdravotníckeho pracovníka.
  • Pri súčasnom užívaní rôznych liekov alebo látok (vrátane alkoholu) buďte opatrný, pretože niektoré lieky sa môžu vzájomne ovplyvňovať a zvyšovať riziko nežiaducich účinkov (o možnej kontraindikácii by vás mal informovať váš lekár alebo lekárnik).

Pokiaľ sa však domnievate, že ste užili príliš veľa lieku, okamžite kontaktujte svojho praktického lekára alebo navštívte pohotovostné oddelenie miestnej nemocnice, aby vyhodnotili situáciu.

Pokiaľ sa po užití príliš veľkého množstva lieku objavia nežiaduce príznaky, mohlo by ísť o vážny stav vyžadujúci okamžitý zásah. Bude potrebné podať presné informácie – konkrétny názov lieku, spotrebované množstvo a čas, kedy bol liek užitý. Vo väčšine prípadov je na obale lieku uvedené zloženie a jeho dávkovanie, takže je veľmi užitočné mať ho pri sebe.

Aby sme to zhrnuli, pri užívaní liekov je zásadné byť veľmi opatrný. VŽDY dodržiavajte pokyny uvedené v letáku alebo predpise od lekára či lekárnika. Lieky tiež prichádzajú s informačným letákom, ktorý jasne uvádza, čo by ste mali alebo nemali s týmto liečivým prípravkom robiť. Ak máte akékoľvek pochybnosti, aj napriek tomu, že ste prečítali všetky pokyny, sú vám k dispozícii lekári a lekárnici.