Väčšina produktov značky Nurofen obsahuje ibuprofén, protizápalové liečivo (NSPZL/NSAID), ktoré účinne zmierňuje miernu až stredne silnú bolesť súvisiacu s ťažkosťami ako tenzné bolesti hlavy, migrény, bolesti chrbta a menštruačné bolesti.

Prezrite si náš produktový rad pre informácie o dávkovaní pre deti.

Lieky obsahujú ibuprofén. Na vnútorné užitie. Tablety, kapsuly a suspenziu užite ústami. Čapíky zaveďte do konečníka. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. O prípadných rizikách a nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Vždy si prečítajte informácie na obale. Užívajte len podľa príslušných pokynov. Nesprávne užívanie môže ohroziť vaše zdravie. Ak príznaky pretrvávajú, obráťte sa na svojho lekára. Nepodávajte dojčatám mladším ako 3 mesiace veku. V prípade detí mladších ako 12 mesiacov veku vyhľadajte lekársku pomoc. Všetky informácie prezentované na týchto webových stránkach nie sú určené na diagnostiku ani predpisovanie. V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí sa obráťte na svojho lekára.

Ako mám užívať Nurofen (ibuprofén)?

Na dosiahnutie účinnej úľavy užite Nurofen s vodou pri prvom nástupe bolesti.

Nurofen sa pri užití na prázdny žalúdok rýchlejšie absorbuje, čiže kvôli zmierneniu bolesti nie je nutné čakať na jedlo. Ak užívate Nurofen podľa pokynov na obale,má rovnako mierny vplyv na žalúdok ako paracetamol.

Dávkovanie lieku Nurofen (ibuprofén 200 mg) pre dospelých a deti od 12 rokov

Užite 1-2 tablety (400 mg), potom 1 alebo 2 tablety každých 4 až 6 hodín podľa potreby. Neužite viac ako 6 tabliet (1200 mg) za 24 hodín.

Dávkovanie lieku Nurofen (ibuprofén) pre deti od 6 do 12 rokov

Užite 1 tabletu (200 mg) každých 6 až 8 hodín podľa potreby. Neužite viac ako 4 tablety (800 mg) za 24 hodín.

Upozornenie:

 • Tablety liekov Nurofen alebo Nurofen Rapid Capsules nepodávajte deťom mladším ako 7 rokov – namiesto toho použite Nurofen pre deti.
 • Neprekračujte odporúčanú dávku (1200 mg/deň). Nadmerné užívanie ibuprofénu môže byť zdraviu škodlivé.
 • Neužívajte Nurofen dlhšie ako 3 po sebe idúce dni bez konzultovania lekára.

Kedy sa obrátiť na lekára alebo lekárnika

Nurofen je určený na poskytnutie dočasného zmiernenia miernej až stredne silnej bolesti. Ak vaša bolesť pretrváva aj po 3 dňoch, vyhľadajte ďalšiu pomoc.

Existujú situácie, v ktorých by Nurofen nemusel byť pre vás vhodný. Na svojho lekára alebo lekárnika sa najprv obráťte v nasledujúcich situáciách:

 • Užívate iné lieky, ktoré obsahujú ibuprofén, aspirín alebo iné protizápalové látky (NSPZL/NSAID) – užívanie ibuprofénu s týmito liekmi môže byť zdraviu škodlivé.
 • Pravidelne užívate lieky – niektoré lieky môžu ovplyvniť účinok ibuprofénu.
 • Trpíte astmou – približne 1 z 10 astmatikov je citlivý na ibuprofén.
 • Máte viac ako 65 rokov.

Kedy by som nemal/a užívať Nurofen?

 • Ak je po otvorení obalu prasknutá blistrová fólia.
 • Ak máte žalúdočné vredy alebo iné žalúdočné problémy, alebo problémy s obličkami alebo srdcom.
 • Ak máte alergiu na ibuprofén, aspirín alebo iné protizápalové látky. Ak u vás dôjde k alergickej reakcii, prestaňte užívať Nurofen a okamžite navštívte svojho lekára.
 • Počas prvých 6 mesiacov tehotenstva, iba ak by vám lekár odporučil inak. Vôbec tento liek neužívajte počas posledných 3 mesiacov tehotenstva.
 • Viac ako 3 po sebe idúce dni, iba ak by vám lekár odporučil inak.