Čo je to predávkovanie?

K predávkovaniu dochádza, keď niekto omylom alebo úmyselne užije viac než odporúčané množstvo lieku.

ČO ROBIŤ, POKIAĽ MÁTE PODOZRENIE, ŽE SA VAŠE DIEŤA PREDÁVKOVALO

 1. Zavolajte Národné toxikologické informačné centrum na číslo 0911 166 066 alebo rýchlu záchrannú zdravotnú službu, 24 hodín denne.​

  ​NTIC podáva telefonické konzultácie počas pracovnej doby v čase do 15:30 hod. na telefónnych číslach:​
  02/ 5477 4166, 0911 166 066​

  ​Po 15.30 hod., počas pohotovostnej služby a počas víkendov na telefónnom čí­sle:​
  02/ 5477 4166​​

 2. Buďte pripravený odpovedať na nasledujúce otázky týkajúce sa vášho dieťaťa a užitého lieku:
  • Vaše meno, telefónne číslo a adresa;
  • Vek, hmotnosť a momentálne užívané lieky dieťaťa;
  • Názov a množstvo požitého lieku. Pomôže vám, keď budete mať liekovku od daného lieku pri sebe;
  • Ako dlho je to od doby, kedy došlo k predávkovaniu;
  • Aktuálny zdravotný stav dieťaťa.
 3. Starostlivo postupujte podľa pokynov od Toxikologického informačného centra alebo záchranné zdravotné služby.​

Aké sú príznaky otravy Nurofenom?

Príliš mnoho Nurofenu môže spôsobiť príznaky, ako sú:

  • Žalúdočná nevoľnosť;
  • Dýchacie problémy;
  • Ospalosť;
  • Znížený výdaj moču.

(Toto nie je úplný zoznam všetkých príznakov, ktoré môžu byť spôsobené predávkovaním.)

Ako poznám, akú dávku Nurofenu pre deti mám dať svojmu dieťaťu?

Odporúčaná dávka Nurofenu pre deti sa líši v závislosti od hmotnosti a veku vášho dieťaťa. Dávky je možné podávať podľa potreby každých 6 – 8 hodín, maximálne 3 dávky za 24 hodín.

Nurofen pre deti je k dispozícii v rôznych koncentráciách a formuláciách pre rôzne vekové skupiny. Nurofen pre deti by ste nemali dávať dojčatám mladším než 3 mesiace.

Ako môžem zabrániť predávkovaniu Nurofenom pre deti?

Najlepším spôsobom prevencie predávkovania je vždy dodržiavať pokyny, kým dáte liek svojmu dieťaťu.

 • Vždy dávajte dávku uvedenú na fľaške alebo obale podľa hmotnosti vášho dieťaťa.
 • Nikdy nepodávajte viac než odporúčaný počet dávok (maximálne 3 dávky za 24 hodín).
 • Nurofen pre deti uchovávajte vždy mimo dosahu detí.
 • Uchovávajte Nurofen pre deti v originálnom obale s detskou poistkou.
 • Môže vám pomôcť viesť si denník o tom, kedy podáte každú dávku, obzvlášť pokiaľ v súčasnej dobe dávate dieťaťu viac než jeden typ lieku.

Odkazy: