Kľúčové fakty o Nurofene a dojčení

  • Väčšina produktov značky Nurofen obsahuje ibuprofén, ktorý je možné užívať počas dojčenia.
  • Pri odporúčaných dávkach prejde cez mlieko od matky do dojčaťa menej ako 1 % ibuprofénu v lieku Nurofen.

Pri dojčení sa vyhýbajte užívaniu kombinácií liekov na zmiernenie bolesti, pretože môžu obsahovať ďalšie účinné látky, ktoré môžu byť pre dojčatá škodlivé.

Lieky obsahujú ibuprofén. Na vnútorné užitie. Tablety, kapsuly a suspenziu užite ústami. Čapíky zaveďte do konečníka. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. O prípadných rizikách a nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Vždy si prečítajte informácie na obale. Užívajte len podľa príslušných pokynov. Nesprávne užívanie môže ohroziť vaše zdravie. Ak príznaky pretrvávajú, obráťte sa na svojho lekára. Nepodávajte dojčatám mladším ako 3 mesiace. V prípade detí mladších ako 12 mesiacov vyhľadajte lekársku pomoc.

Všetky informácie prezentované na týchto webových stránkach nie sú určené na diagnostiku ani predpisovanie. V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí sa obráťte na svojho lekára.

 

Užívanie ibuprofénu počas dojčenia

Prirodzene, pre najnovšieho člena rodiny chcete to najlepšie. Dojčenie poskytuje vášmu bábätku dobrý štart do života, no to tiež znamená, že si musíte dávať mimoriadny pozor na lieky a analgetiká. Je to preto, lebo niektoré lieky, ktoré užívate, sa cez mlieko môžu dostať do tela vášho bábätka. Ak máte pochybnosti o užívaní akéhokoľvek lieku počas dojčenia, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.

 

Aké množstvo ibuprofénu prechádza do materského mlieka?

Ibuprofén prechádza do materského mlieka vo veľmi malých množstvách. Počas dojčenia prejde od matky do dojčaťa menej ako 1 % ibuprofénu v lieku Nurofen. To znamená, že ak matka užíva Nurofen v odporúčaných dávkach, dojčené dieťa je vystavené menej ako 10 % ibuprofénu denne.

Aké je porovnanie ibuprofénu v materskom mlieku a detských dávok Nurofenu?

Nurofen pre deti je možné podávať bábätkám od 3 mesiacov. Dávkovanie sa líši podľa veku a hmotnosti vášho bábätka. Napríklad, pre 3-mesačné bábätko vážiace 6 kg by bola odporúčaná dávka ibuprofénu 60 mg.

Sú všetky analgetiká bezpečné na užívanie počas dojčenia?

Existuje veľa liekov na zmiernenie bolesti, ktoré sa nesmú užívať počas dojčenia. Ak máte otázky o tom, či je určitý liek vhodný pre vás a vaše bábätko, obráťte sa na svojho lekárnika alebo lekára.

Rady pre dojčiace matky v súvislosti s Nurofenom:

  • Vždy dodržiavajte pokyny pre dávkovanie na obale a nikdy neužívajte viac, ako je odporúčaná dávka pre dospelého.
  • Nikdy nepodávajte Nurofen novorodencovi. Nurofen pre deti je možné podávať bábätkám od 3 mesiacov.

Nadmerné užívanie ibuprofénu môže byť zdraviu škodlivé. Ak ste dojčiaca matka a potrebujete pravidelne užívať lieky na zmiernenie bolesti, obráťte sa na svojho lekára.