Kľúčové fakty o Nurofene

  • Deti od 3 mesiacov veku (nad 6 kg) do 12 rokov môžu užívať Nurofen pre deti.
  • Dospelí pacienti si môžu vybrať z radu tabliet a kapsúl Nurofenu vhodných pre ich potreby.
  • Produktový rad Nurofen tiež ponúka iné možnosti, ako napr. topické gély a hrejivé náplasti bez obsahu liečiva.
  • Ak máte 65 alebo viac rokov, pred užívaním ibuprofénu sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.

Lieky obsahujú ibuprofén. Na vnútorné užitie. Tablety, kapsuly a suspenziu užite ústami. Čapíky zaveďte do konečníka. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. O prípadných rizikách a nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Vždy si prečítajte informácie na obale. Užívajte len podľa príslušných pokynov. Nesprávne užívanie môže ohroziť vaše zdravie. Ak príznaky pretrvávajú, obráťte sa na svojho lekára. Nepodávajte dojčatám mladším ako 3 mesiace. V prípade detí mladších ako 12 mesiacov vyhľadajte lekársku pomoc. Všetky informácie prezentované na týchto webových stránkach nie sú určené na diagnostiku ani predpisovanie. V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí sa obráťte na svojho lekára.

Ako každý iný rodič, ani vy nechcete vidieť svoje dieťa trpieť kvôli bolesti alebo horúčke. Bez ohľadu na to, či sa vám bábätko práve narodilo alebo už rýchlo rastie, je prirodzené robiť si starosti o dieťa a o to, či robíte všetko správne.

Ak hľadáte vhodný liek na zmiernenie bolesti, Nurofen pre deti je sirup s príjemnou chuťou a bez cukru, ktorý je určený na cielené zmiernenie bolesti a horúčky u detí. Každé balenie Nurofenu pre deti obsahuje jednoduchú dávkovaciu striekačku, ktorá vám i vášmu dieťaťu pomáha tým, že skracuje čas dávkovania na minimum.

Je Nurofen vhodný, ak máte viac ako 65 rokov?

Ak máte viac ako 65 rokov alebo sa staráte o osobu vo veku nad 65 rokov, pred užívaním/podaním Nurofenu sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom. Váš lekár alebo lekárnik sa vás opýta na iné lieky, ktoré užívate, a na akékoľvek zdravotné ťažkosti, ktoré máte, a na základe týchto informácií rozhodne, či je pre vás Nurofen vhodný.

Po odporúčaní lekára môžete užívať tablety a kapsuly Nurofenu na zmiernenie mnohých častých druhov bolesti, vrátane reumatickej a artritickej bolesti.

Niekedy Nurofen nie je ten pravý

Produkty značky Nurofen nemusia byť pre vás vhodné v určitých fázach života alebo ak trpíte určitými zdravotnými ťažkosťami. Nurofen neužívajte:

Ak máte žalúdočné vredy alebo iné žalúdočné problémy, alebo problémy s obličkami alebo srdcom.
Ak máte alergiu na ibuprofén, aspirín alebo iné protizápalové látky. Ak u vás dôjde k alergickej reakcii, prestaňte liek užívať a okamžite navštívte svojho lekára.
Počas prvých 6 mesiacov tehotenstva, iba ak by vám lekár odporučil inak. Vôbec tento liek neužívajte počas posledných 3 mesiacov tehotenstva.