Kľúčové fakty o Nurofene a astme

  • Nurofen obsahuje ibuprofén, protizápalové analgetikum (NSPZL/NSAID), ktoré pomáha dočasne zmierniť bolesť a zápal.
  • Väčšina astmatikov môže užívať ibuprofén. Ak sa vaša astma pri užívaní ibuprofénu, aspirínu alebo iných analgetík zhoršuje, neužívajte Nurofen.
  • Ak u vás po užití Nurofenu alebo iného protizápalového lieku dôjde k alergickej reakcii, prestaňte príslušný liek užívať a okamžite navštívte svojho lekára.

Lieky obsahujú ibuprofén. Na vnútorné užitie. Tablety, kapsuly a suspenziu užite ústami. Čapíky zaveďte do konečníka. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. O prípadných rizikách a nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Vždy si prečítajte informácie na obale. Užívajte len podľa príslušných pokynov. Nesprávne užívanie môže ohroziť vaše zdravie. Ak príznaky pretrvávajú, obráťte sa na svojho lekára. Všetky informácie prezentované na týchto webových stránkach nie sú určené na diagnostiku ani predpisovanie. V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí sa obráťte na svojho lekára.

Aká je frekvencia výskytu astmy s citlivosťou na aspirín?

Podľa National Asthma Council Australia sa môže u 11% dospelých a 2% detí s astmou vyskytnúť reakcia po užití aspirínu alebo iných NSPZL/NSAID.

Existujú iné možnosti zmiernenia bolesti, ak mám astmu s citlivosťou na aspirín?

Váš lekár alebo lekárnik vám môže navrhnúť iné možnosti zmiernenia bolesti, u ktorých je menšia pravdepodobnosť vplyvu na vašu astmu.

Medzi tieto možnosti môže patriť:

  • Paracetamol – analgetikum, ktoré účinkuje inak ako NSPZL/NSAID
  • Zmiernenie bolesti bez použitia liekov, ako napr. teplé obklady a zdravotné doplnky
  • Cvičenia a strečing pre boľavé svaly
  • Iné zmeny životného štýlu