Kľúčové fakty o Nurofene a tehotenstve:

  • Pokiaľ vám to neodporučí váš lekár, neužívajte Nurofen počas prvých 6 mesiacov tehotenstva.
  • Nurofen nesmiete vôbec užívať počas posledných 3 mesiacov tehotenstva.
  • Existujú iné lieky na zmiernenie bolesti, ktoré sa môžu užívať počas tehotenstva. Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom, ktoré by mohli byť pre vás vhodné.

Niektoré produkty značky Nurofen obsahujú sodík. Ak ste na diéte s nízkym prísunom sodíka, pred užívaním Nurofenu sa poraďte so svojím lekárom.

Lieky obsahujú ibuprofén. Na vnútorné užitie. Tablety, kapsuly a suspenziu užite ústami. Čapíky zaveďte do konečníka. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. O prípadných rizikách a nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

Vždy si prečítajte informácie na obale. Užívajte len podľa príslušných pokynov. Nesprávne užívanie môže ohroziť vaše zdravie. Ak príznaky pretrvávajú, obráťte sa na svojho lekára. Všetky informácie prezentované na týchto webových stránkach nie sú určené na diagnostiku ani predpisovanie. V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí sa obráťte na svojho lekára.

Prečo nesmiem užívať Nurofen počas tehotenstva?

Účinná látka Nurofenu je ibuprofén. Ibuprofén patrí do skupiny liekov s názvom nesteroidné protizápalové lieky (alebo NSPZL/NSAID). Niektoré štúdie preukázali, že NSPZL/NSAID môžu zvyšovať riziko potratu, ak sa užívajú počas ranného tehotenstva. V neskorších štádiách tehotenstva môžu NSPZL/NSAID ovplyvniť nevyvinuté obličky alebo obehový systém bábätka.

Kedy budem môcť začať znova užívať ibuprofén?

Ak vám to váš lekár odporučí, môžete užívať ibuprofén po narodení vášho dieťaťa a počas dojčenia. Vždy sa najprv poraďte s vaším lekárom alebo zdravotníkom.

Alternatívy k ibuprofénu počas tehotenstva

K dispozícii sú spôsoby zvládania bolesti počas tehotenstva, ktoré nezahŕňajú ibuprofén alebo iné NSPZL/NSAID. Poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom o možnostiach zmiernenia bolesti počas tehotenstva. Informujte ich o svojom tehotenstve, aby vám mohli odporučiť možnosti zmiernenia bolesti, ktoré sú vhodné pre vás a pre vaše nenarodené bábätko.