Kľúčové fakty o Nurofene a vedľajších účinkoch na žalúdok:

  • Ak užívate Nurofen podľa pokynov na obale, je nepravdepodobné, že by vám spôsobil žalúdočné problémy.
  • Ak užívate Nurofen podľa pokynov na obale, má rovnako mierny vplyv na žalúdok ako paracetamol.
  • Ak ste niekedy mali žalúdočné vredy alebo iné žalúdočné problémy, neužívajte Nurofen.

Ak potrebujete dlhodobé zmiernenie bolesti, poraďte sa so svojím lekárom. Dlhodobé užívanie NSPZL môže u niektorých ľudí spôsobiť žalúdočné problémy.

Lieky obsahujú ibuprofén. Na vnútorné užitie. Tablety, kapsuly a suspenziu užite ústami. Čapíky zaveďte do konečníka.Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.Oprípadných rizikách a nežiaducich účinkoch sa poraďte slekárom alebo lekárnikom.

Vždy si prečítajte informácie na obale. Užívajte len podľa príslušných pokynov. Nesprávne užívanie môže ohroziť vaše zdravie. Ak príznaky pretrvávajú, obráťte sa na svojho lekára. Všetky informácie prezentované na týchto webových stránkach nie sú určené na diagnostiku ani predpisovanie. V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí sa obráťte na svojho lekára.

Aké sú možné vedľajšie účinky NSPZL na žalúdok?

Vo veľmi zriedkavých prípadoch môžu mať NSPZL ako ibuprofén mierne vedľajšie účinky na žalúdok v podobe pocitu pokazeného žalúdka, pálenia záhy, nevoľnosti, straty chuti do jedla, žalúdočných bolestí a hnačky.Medzi závažnejšie vedľajšie účinky patria vredy, krvácanie alebo trhliny v žalúdku alebo v čreve, no tieto sú zvyčajne spojené s užívaním vysokých dávok NSPZL (nad 1200 mg/deň) počas dlhších časových úsekov (viac ako 3 po sebe idúce dni).

Pravdepodobnosť výskytu jedného z týchto vedľajších účinkov je oveľa vyššia, ak ste už mali žalúdočné problémy v minulosti. Toto je dôvod, prečo by ste nemali užívať Nurofen, ak ste niekedy zažili žalúdočné krvácanie alebo iné žalúdočné problémy.

Spôsobuje ibuprofén žalúdočné problémy ako iné NSPZL?

Nie všetky NSPZL sú rovnaké. Ibuprofén má menej vedľajších účinkov ako iné protizápalové analgetiká,keď sa užíva podľa pokynov na obale – teda vo voľnopredajnej dávke a v odporúčanom trvaní.

Klinické štúdie potvrdzujú, že:

  • Pri nízkych dávkachibuprofén spôsobuje menej vedľajších účinkov ako iné NSPZL, vrátane diklofenaku, naproxénu a aspirínu.
  • Pri užívaní vo voľnopredajných dávkachmajú ibuprofén a paracetamol podobnú frekvenciu výskytu vedľajších účinkov na žalúdok.

Pravdepodobnosť výskytu žalúdočných problémov je vyššia, keď sa NSPZL užívajú vo vysokých dávkach (nad 1200 mg/deň) počas dlhších časových úsekov (viac ako 3 po sebe idúce dni). Ak potrebujete dlhodobé zmiernenie bolesti, poraďte sa so svojím lekárom alebo

Aký vplyv na žalúdok má dlhodobé užívanie NSPZL?

Protizápalové analgetiká ako ibuprofén účinkujú dočasným blokovaním tvorby prostaglandínov – chemických látok spôsobujúcich bolesť.Prostaglandíny aktivujú nervové zakončenia v mieste bolesti, ktoré mozgu oznamujú lokalitu a intenzitu bolesti.

Prostaglandíny tiež pomáhajú chrániť sliznicu žalúdka. U niektorých ľudí môže dlhodobé blokovanie tvorby prostaglandínov narušiť tento ochranný mechanizmus a vyvolať vznik žalúdočných vredov.

Keď užívate Nurofen podľa pokynov na obale (krátkodobo a v nízkych dávkach), tvorba prostaglandínov je potlačená len dočasne a existuje veľmi malá pravdepodobnosť, že sa u vás vyskytnú akékoľvek žalúdočné problémy.

Ak potrebujete dlhodobé zmiernenie bolesti, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.