Nurofen pre deti Active

od 6 rokov

Obsah balenia: 12 orodispergovateľných tabliet

Popis produktu

Samorozpustné tablety bez potreby ďalšieho zapitia vodou, pre deti od 6 rokov. Vhodné pro deti, ktoré majú problém s prehľtaním liekov. Obsahuje ibuprofen. Lék na vnútorné použitie. Pozorne si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa a poraďte sa s lekárom alebo lekárnikom.

EA_0256579