Čo mám robiť v prípade užitia príliš vysokej dávky Nurofenu?

Ak máte podozrenie, že vaše dieťa užilo viac ako odporúčanú dávku Nurofenu pre deti, zachovajte pokoj a konajte rýchlo.

Nečakajte, kým vášmu dieťaťu nepríde nevoľno alebo kým sa nerozvinú príznaky – konajte hneď. Ak vyhľadáte lekársku pomoc rýchlo, šance na uzdravenie sú veľmi dobré.

Lieky obsahujú ibuprofén. Na vnútorné užitie. Tablety, kapsuly a suspenziu užite ústami. Čapíky zaveďte do konečníka. Pred použitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa. O prípadných rizikách a nežiaducich účinkoch sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

 

Vždy si prečítajte informácie na obale. Užívajte len podľa príslušných pokynov. Nesprávne užívanie môže ohroziť vaše zdravie. Ak príznaky pretrvávajú, obráťte sa na svojho lekára. Nepodávajte dojčatám mladším ako 3 mesiace. V prípade detí mladších ako 12 mesiacov vyhľadajte lekársku pomoc.

Všetky informácie prezentované na týchto webových stránkach nie sú určené na diagnostiku ani predpisovanie. V prípade akýchkoľvek zdravotných ťažkostí sa obráťte na svojho lekára.

 

Čo je predávkovanie sa?

K predávkovaniu sa dochádza vtedy, keď nejaká osoba nevedomky alebo vedome užije viac ako odporúčanú dávku lieku.

Aké sú príznaky otravy Nurofenom?

Príliš vysoká dávka Nurofenu môže vyvolať nasledujúce príznaky:

  • Žalúdočná nevoľnosť
  • Problémy s dýchaním
  • Ospalosť
  • Znížená tvorba moču

 (Toto nie je úplný zoznam príznakov, ktoré môže vyvolať predávkovanie sa.)

Ako mám vedieť, akú dávku Nurofenu pre deti mám podať môjmu dieťaťu?

Odporúčaná dávka Nurofenu pre deti sa líši v závislosti od hmotnosti a veku vášho dieťaťa. Príslušné dávky by sa mali podávať každých 6 – 8 hodín, podľa potreby, s maximálnym počtom 3 dávok za 24 hodín.

Informácie o dávkovaní nájdete na zadnej strane obalu príslušného lieku alebo použite túto šikovnú kalkulačku dávkovania Nurofenu ako pomôcku pri určení správnej dávky pre vaše dieťa.

Nurofen pre deti je dostupný v rôznych silách a liekových formách pre rôzne vekové skupiny. Nurofen pre deti nepodávajte dojčatám mladším ako 3 mesiace. Nepodávajte iné produkty značky Nurofen (tablety alebo kapsuly) deťom mladším ako 12 rokov.

Ako môžem predísť podaniu príliš vysokej dávky Nurofenu pre deti?

Najlepší spôsob, ako predísť podaniu príliš vysokej dávky, je vždy si prečítať príslušné pokyny predtým, ako podáte liek dieťaťu.

  • Vždy podávajte dávku, ktorá je uvedená na fľaštičke alebo obale pre hmotnosť vášho dieťaťa.
  • Nikdy nepodávajte väčší ako odporúčaný počet dávok (maximálne 3 dávky za 24 hodín).
  • Nurofen pre deti vždy uchovávajte mimo dosahu detí.
  • Nechajte Nurofen pre deti v jeho obale, ktorý je odolný proti otvoreniu deťmi.
  • Užitočnou pomôckou môže byť písať si denník všetkých podaní lieku, obzvlášť keď svojmu dieťaťu súčasne podávate viac ako jeden typ lieku.