Preskočiť na obsah

PREHLÁSENIE KORONAVÍRUSU

PREHLÁSENIE KORONAVÍRUSU

Ibuprofén a COVID-19 (koronavírus)

Sme si vedomí aktuálnej diskusie súvisiacej s užívaním nesteroidných protizápalových liekov (NSAID) s obsahom ibuprofénu na zmiernenie symptómov COVID-19. Naši odborníci z odboru lekárstva preto pripravili nasledujúce stanovisko, ktorého cieľom je pomôcť vám zorientovať sa v informáciách, ktoré teraz počúvate, a odpovedať na vaše otázky.

  • Čoho sa týka súčasná diskusia o ibuproféne a ochorení COVID-19?

Nedávno sa najmä na sociálnych sieťach objavili protichodné informácie zaoberajúce sa otázkou, či ibuprofén zhoršuje priebeh COVID-19 (koronavírus). Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a Európska agentúra pre lieky (EMA) vydali prehlásenie, že k tomuto tvrdeniu neexistujú presvedčivé vedecké dôkazy a údaje.

  • Zhoršuje užívanie ibuprofénu (Nurofenu) priebeh ochorenia COVID-19?

Podľa dostupných informácií v súčasnosti neexistujú žiadne vedecké dôkazy, ktoré by spájali užitie voľnopredajného liečiva ibuprofén so zhoršením priebehu ochorenia COVID-19 (koronavírus). Ibuprofén je etablovaný liek bezpečne užívaný v samoliečbe ako účinné analgetikum (tlmí bolesť) a antipyretikum (znižuje horúčku) už viac ako 30 rokov.

Rovnako ako v prípade každého liečivého prípravku pripomíname pacientom a ich ošetrovateľom, aby si pozorne prečítali a dodržiavali pokyny uvedené v príbalovom letáku. V prípade akýchkoľvek otázok sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

  • Pokiaľ už ibuprofén užívam, mal/mala by som prestať?

V prípade otázok ohľadne vašej liečby či iných možností liečby sa obráťte na svojho lekára či lekárnika.

Ibuprofén je bežne užívaný liek, ktorý je k dispozícii voľne aj na predpis. Užíva sa spravidla na úľavu od bolesti a na zníženie horúčky. Na základe všetkých dostupných informácií aktuálne neexistujú preukázateľné vedecké dôkazy, ktoré by spájali užitie voľnopredajného liečiva ibuprofén so zhoršením priebehu ochorenia COVID-19 (koronavírus) či k zvýšeniu rizika nákazy týmto ochorením.

  •  Je potrebné pri užívaní venovať zvláštnu pozornosť deťom a seniorom?

Rovnako ako v prípade každého liečivého prípravku, je potrebné riadiť sa špecifickými pokynmi, ktoré stanovia kto a za akých podmienok by mal ibuprofén užívať. Užívateľov a ošetrovateľov by sme chceli upozorniť na to, aby si dôkladne preštudovali informácie uvedené na obale a v príbalovom letáku a prípravok užívali iba v súlade s týmito pokynmi. V prípade akýchkoľvek otázok sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom.

  • Aká je pozícia Nurofenu vzhľadom k užívaniu ibuprofénu pri liečbe symptómov COVID-19?

Podľa dostupných informácií v súčasnosti neexistujú žiadne vedecké dôkazy, ktoré by spájali užitie voľnopredajného liečiva ibuprofén so zhoršením priebehu ochorenia COVID-19 (koronavírus). Ibuprofén je etablovaný liek bezpečne užívaný v samoliečbe ako účinné analgetikum (tlmí bolesť) a antipyretikum (znižuje horúčku) už viac ako 30 rokov.

  • Zvýši užívanie ibuprofénu (Nurofenu) riziko nákazy COVID-19?

COVID-19 je infekčné ochorenie spôsobené novým kmeňom koronavírusu. Vírus postihuje respiračný systém a podľa aktuálne dostupných informácií sa s najväčšou pravdepodobnosťou šíri kvapôčkami pri kýchaní a kašľaní.

V súčasnosti neexistujú žiadne vedecké dôkazy v spojitosti s ibuprofénom či inými nesteroidnými protizápalovými liekmi (NSAID) a zvýšeným rizikom nákazy COVID‑19.

  • Čo je ibuprofén?

Ibuprofén je liečivá látka, ktorá patrí do skupiny nesteroidných protizápalových liekov (NSAID). Táto skupina liekov sa spravidla užíva na tlmenie bolesti a/alebo na zníženie horúčky. Ibuprofén je osvedčený a účinný liek užívaný dlhšie než 30 rokov miliardami spotrebiteľov vo viac než 90 krajinách.

V prípade otázok ohľadne vašej liečby či iných možnostiach liečby sa obráťte na svojho lekára či lekárnika.

 

Dátum: 25. 3. 2020